P R O . A N A . J E S S I C A

Sebepoškozování

fgerererern_beautyty_gothi1ghlkty.jpg Druhy sebepoškozování

     >click na "zobrazit celé"<

Sebepoškozování představuje chování bez vědomého a cíleného záměru zemřít, jehož důsledkem je poškození tělesné integrity. Přesná definice jednání je nesnadná a nemá charakter přesné klinické deskripce a klasifikace

Sepepoškozování v klinickém slova smyslu představuje kategorii, která má sociální kontext a sociokulturní pozadí. Zacházení s lidským tělem je determinováno sociálními okolnostmi a rituály, které mají kulturní a sociální význam. Tyto okolnosti rozhodují o tom, které zásahy do lidského těla lze pokládat za konvenční normu (např. tetování nebo piercing) a které již mají charakter sebepoškozování v patologickém slova smyslu

Budeme charakterizovat termíny, které se vyskytují v odborné literatuře a popisují patologické sebepoškozující chování. Je zřejmé, že sebepoškozující a suicidální chování se odlišuje, ale toto odlišení nebývá vždycky v klinické praxi snadné.

Automutilace (self-mutilation)přdstavuje sebepoškození, kde nejčastější motivace vyplývá z psychotické poruchy a sebepoškození může mít symbolický význam. Příkladem je automutilace zaměřená proti části těla (např. ruce, genitáliím, očím, jazyku) symbolicky vyjadřují patologické pocity viny a sebepotrestání při těžké depresi. Bizarní automutilace se mohou vyskytnout u pacientů trpících schizofrenním onemocněním. Automutilace se může také vyskytnout jako vedlejší produkt neobvyklých sexuáních praktik sadomasochistického charakteru nebo u osob s poruchami osobnosti v závažných situacích, jako je např. trestní stíhání, pobyt ve vězení, nedobrovolná hospitalizace a může mít účelový charakter

sebepoškozování (self-harm, self-injury, self-wounding) je termín, který je nejčastěji spojován s vědomým, záměrným, často opakovaným sebepoškozováním (sebezarňováním) bez vědomé suicidní motivace, v němž dochází k narušení tělesné integrity, bez závažného letálního dosahu. Nejčastěji jde o řezná poranění kůže, zápěstí, předloktí, hřbetů rukou, škrábence, vyřezávání znaků do kůže. K sebepoškozování bývají používány ostré předměty např. žiletk, sklo. Další formou sebepoškozování je popálení např. cigaretou nebo zapalovačem. Uváděné motivy pro sebepoškozování jsou rozličné, nejčastěji uváděným motivem bývá pocit vzteku na sebe samého, úleva od napětí, někdy též přání zemřít. Sebepoškozování je považováno za jeden ze znbaků narušené osobnosti, nejčastěji hraničního charakteru. Někteří autoři ovšem sebepoškozující chování koncipují spíše jako návykovou poruchu (addiction) než jako znak specifické poruchy osobnosti. Do okruhu sebepoškozování bývá zahrnováno i předávkování léky, které je opakováno a neni u něj patrný přímy suicidální motiv. Ikdyž v sebepoškozujícím chovaní můžeme nalézt apel an okolí, nebývá snaha o získání pozornosti okolí jediným motivačním mechanismem

Syndrom záměrného sebepoškozování(deliberate self.harm) představuje širší pojetí sebepoškozujícího chování, které je vydělené z kategorie suicidálních pokusů a zehrnuje sebepoškozování jako specifický patologocký projev u poruch osobnosti (hraniční, histrionské, disociální, mnohočetné poruchy osobnosti), nebo u pacientů s poruchami příjmu potravy (zejména mentální bulimie) a pacientů závilých na návykových látkách

Syndrom pořezávaného zápěstí (wrist-cutting, slashing) má charakter sebepoškozování, v němž dominuje pořezávání, typicky na zápěstí a předloktí, které nemá vědomý suicidní motiv. Popisuje se, že afektivní projevy které provázejí sebepořezání, mají specifickou dynamiku a průběh. Pacienti prožívají tenzi a dysforii. Sebepořezání vede k úlevě a k opakovaní tohot jednání. Osoby, které se pořezávají, mají snahu proti tomuto jednání bojovat, ale při snaze ovládnout se prožívají napětí, dysforii a vztek, afektovou kombinaci, která vede k opakování sebepoškozujícího jednání.

Předávkování léky (self-poisoning, overdosing)představuje neindikované, nepřiměřené a nadměrné užití dávyk léků bez zřetelného suicidálního úmyslu. Předávkování bývá často opakované. Může jít o léky, které byly pacientovi předepsány nebo patří někomu z rodiny, lae i takové, které náhodně najde v domácí lékarničce
Poslední komentáře
18.12.2014 18:55:57: Ahoj, obracím se na Vás s žádostí a spolupráci na mém výzkumu. Sama se o sebepoškozování hodně zajím...
08.08.2014 21:35:32: Skoro rok se poškozuji. Většinou na rameni a na stehnách, občas i břicho si pořežu. Poslední dobou s...
19.01.2013 09:00:38: Ja se nejak extra moc nesebepozkozuji, obcas se trochu riznu do ruky.. Drzim palce az toho nechate ...
01.02.2012 15:15:18: Já se taky sebepoškozuji...už od 8 třídy...teď je mi 19.A je to jedina moje /těcha na bolest,léky už...
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.